Hung123z 1343 +14
X90862820 1270 -14

Kiểu: Cờ tướng, 29/4/2024

52 nước, 11 phút : 5 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết