LUCKKYSTARS 1392 -21
anhlt42 1270 +21

Kiểu: Cờ tướng, 5/5/2024

61 nước, 7 phút : 6 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ