anhlt42
  • Cờ tướng: Số trận: 1362, Thắng: 620, Thua: 736, Điểm: 1335
  • Cờ úp: Số trận: 712, Thắng: 251, Thua: 460, Điểm: 1295

Các trận gần đây của anhlt42