kevanbui 1266 -17
V19291267 1245 +17

Kiểu: Cờ úp, 5/5/2024

63 nước, 12 phút : 59 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ