huy728 1542 -8
andanh2803 1705 +8

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

49 nước, 3 phút : 18 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua