huy728
  • Cờ tướng: Số trận: 58, Thắng: 31, Thua: 23, Điểm: 1536
  • Cờ úp: Số trận: 388, Thắng: 145, Thua: 243, Điểm: 1353

Các trận gần đây của huy728