huy728
  • Cờ tướng: Số trận: 74, Thắng: 36, Thua: 34, Điểm: 1429
  • Cờ úp: Số trận: 1798, Thắng: 713, Thua: 1079, Điểm: 1433

Các trận gần đây của huy728