123hong 1808 +13
andanh2803 1751 -13

Kiểu: Cờ úp, 6 ngày trước

62 nước, 8 phút : 20 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua