andanh2803 1762 -12
123hong 1847 +12

Kiểu: Cờ úp, 6 ngày trước

65 nước, 9 phút : 44 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết