davidhuy 1574 -20
Tamphamtk 1483 +20

Kiểu: Cờ úp, 4 tuần trước

92 nước, 14 phút : 24 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua