kimlo2209 1287 -6
davidhuy 1560 +6

Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

88 nước, 13 phút : 31 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua