kimlo2209
  • Cờ tướng: Số trận: 17, Thắng: 7, Thua: 10, Điểm: 1401
  • Cờ úp: Số trận: 8197, Thắng: 3123, Thua: 5072, Điểm: 1243

Các trận gần đây của kimlo2209