kimlo2209
  • Cờ tướng: Số trận: 19, Thắng: 7, Thua: 12, Điểm: 1359
  • Cờ úp: Số trận: 10819, Thắng: 4323, Thua: 6494, Điểm: 1222

Các trận gần đây của kimlo2209

  • Cờ úp - 11 giờ trước
    kimlo2209 1287 0
    vs
    Anonymous 0 0