duyhongha23 1515 +18
Lontobaba 1578 -18

Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

60 nước, 5 phút : 20 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua