duyhongha23
  • Cờ úp: Số trận: 2928, Thắng: 1384, Thua: 1539, Điểm: 1423
  • Cờ tướng: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của duyhongha23