Lontobaba 1560 +14
duyhongha23 1533 -14

Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

36 nước, 3 phút : 47 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua