Buigialinh 1704 -14
ngocan1217 1747 +14

Kiểu: Cờ úp, 4 tuần trước

85 nước, 12 phút : 0 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua