ngocan1217
  • Cờ tướng: Số trận: 155, Thắng: 42, Thua: 110, Điểm: 1509
  • Cờ úp: Số trận: 5981, Thắng: 2807, Thua: 3165, Điểm: 1525

Các trận gần đây của ngocan1217