ngocan1217
  • Cờ tướng: Số trận: 141, Thắng: 39, Thua: 99, Điểm: 1511
  • Cờ úp: Số trận: 5020, Thắng: 2365, Thua: 2646, Điểm: 1647

Các trận gần đây của ngocan1217