daovu 1551 -15
nhan777 1567 +15

Kiểu: Cờ úp, 4 tuần trước

46 nước, 9 phút : 24 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua