daovu
 • Cờ tướng: Số trận: 75, Thắng: 31, Thua: 40, Điểm: 1360
 • Cờ úp: Số trận: 2164, Thắng: 1130, Thua: 1021, Điểm: 1493

Các trận gần đây của daovu

 • Cờ úp - 5 giờ trước
  Anonymous 0 0
  vs
  daovu 1493 0
 • Cờ úp - 5 giờ trước
  daovu 1493 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 5 giờ trước
  Anonymous 0 0
  vs
  daovu 1493 0
 • Cờ úp - 5 giờ trước
  daovu 1493 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 5 giờ trước
  Anonymous 0 0
  vs
  daovu 1493 0
 • Cờ úp - 5 giờ trước
  daovu 1493 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 7 giờ trước
  daovu 1493 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 12 giờ trước
  daovu 1478 -15
  vs
  Minh7 1497 +15
 • Cờ úp - 13 giờ trước
  daovu 1462 +16
  vs
  anh. 1343 -16
 • Cờ úp - 13 giờ trước
  anh. 1359 -16
  vs
  daovu 1446 +16
 • Cờ úp - 13 giờ trước
  daovu 1430 +16
  vs
  anh. 1375 -16
 • Cờ úp - 13 giờ trước
  anh. 1359 +16
  vs
  daovu 1446 -16
 • Cờ úp - 13 giờ trước
  daovu 1430 +16
  vs
  anh. 1375 -16
 • Cờ úp - 14 giờ trước
  anh. 1391 -16
  vs
  daovu 1414 +16
 • Cờ úp - 14 giờ trước
  daovu 1398 +16
  vs
  anh. 1407 -16
 • Cờ úp - 15 giờ trước
  daovu 1398 0
  vs
  Anonymous 0 0