nhan777
 • Cờ tướng: Số trận: 2, Thắng: 0, Thua: 2, Điểm: 1378
 • Cờ úp: Số trận: 2405, Thắng: 1201, Thua: 1194, Điểm: 1580

Các trận gần đây của nhan777

 • Cờ úp - 20 giờ trước
  nhan777 1568 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - hôm qua
  nhan777 1568 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - hôm qua
  nhan777 1568 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 2 ngày trước
  nhan777 1560 0
  vs
  Anonymous 0 0
 • Cờ úp - 3 ngày trước
  nhan777 1599 0
  vs
  Anonymous 0 0