ngocan1217 1761 +14
Buigialinh 1690 -14

Kiểu: Cờ úp, 4 tuần trước

40 nước, 7 phút : 11 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua