lionking1 1625 -19
mrAsill6868 1667 +19

Kiểu: Cờ úp, 4 tuần trước

95 nước, 17 phút : 54 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết