mrAsill6868
  • Cờ úp: Số trận: 1121, Thắng: 501, Thua: 618, Điểm: 1815
  • Cờ tướng: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của mrAsill6868