mrAsill6868
  • Cờ úp: Số trận: 693, Thắng: 315, Thua: 376, Điểm: 1751
  • Cờ tướng: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của mrAsill6868