lionking1
  • Cờ úp: Số trận: 1944, Thắng: 1087, Thua: 852, Điểm: 1622
  • Cờ tướng: Số trận: 0, Thắng: 0, Thua: 0, Điểm: 1400

Các trận gần đây của lionking1