Buigialinh 1676 -14
ngocan1217 1775 +14

Kiểu: Cờ úp, 4 tuần trước

56 nước, 6 phút : 18 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua