tuyen1234 1583 -19
kittestdomx 1526 +19

Kiểu: Cờ úp, 2 tuần trước

53 nước, 6 phút : 44 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua