tuyen1234
  • Cờ tướng: Số trận: 3521, Thắng: 2554, Thua: 888, Điểm: 1857
  • Cờ úp: Số trận: 1043, Thắng: 467, Thua: 576, Điểm: 1391

Các trận gần đây của tuyen1234