kittestdomx 1545 -14
tuyen1234 1564 +14

Kiểu: Cờ úp, 2 tuần trước

87 nước, 11 phút : 21 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết