kittestdomx 1549 +18
tuyen1234 1560 -18

Kiểu: Cờ úp, 2 tuần trước

44 nước, 4 phút : 51 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết