kittestdomx 1554 +19
Tony2017 1648 -19

Kiểu: Cờ úp, 2 tuần trước

104 nước, 12 phút : 19 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua