0123498765 1664 -20
kittestdomx 1573 +20

Kiểu: Cờ úp, 2 tuần trước

47 nước, 4 phút : 9 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua