0123498765
  • Cờ tướng: Số trận: 2, Thắng: 0, Thua: 2, Điểm: 1373
  • Cờ úp: Số trận: 1556, Thắng: 803, Thua: 749, Điểm: 1649

Các trận gần đây của 0123498765