0123498765
  • Cờ tướng: Số trận: 4, Thắng: 0, Thua: 4, Điểm: 1342
  • Cờ úp: Số trận: 2016, Thắng: 1042, Thua: 969, Điểm: 1558

Các trận gần đây của 0123498765