kittestdomx 1593 -12
0123498765 1644 +12

Kiểu: Cờ úp, 2 tuần trước

81 nước, 6 phút : 51 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua