tuanpa3 1331 +15
nkh654321 1354 -15

Kiểu: Cờ tướng, 3 tuần trước

18 nước, 2 phút : 36 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết