nkh654321
  • Cờ tướng: Số trận: 4671, Thắng: 1907, Thua: 2696, Điểm: 1337
  • Cờ úp: Số trận: 11, Thắng: 4, Thua: 7, Điểm: 1400

Các trận gần đây của nkh654321