kittestdomx 1552 -17
vanle123 1571 +17

Kiểu: Cờ úp, 2 tuần trước

49 nước, 6 phút : 57 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ