nkh654321 1324 -18
E50808638 1272 +18

Kiểu: Cờ tướng, 3 tuần trước

33 nước, 8 phút : 34 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ