E50808638 1290 -14
nkh654321 1306 +14

Kiểu: Cờ tướng, 3 tuần trước

37 nước, 9 phút : 54 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ