E50808638 1248 -13
nkh654321 1316 +13

Kiểu: Cờ tướng, 3 tuần trước

61 nước, 14 phút : 49 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ