nkh654321 1378 +17

Kiểu: Cờ tướng, 3 tuần trước

180 nước, 41 phút : 58 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ