gacon789 1698 +12
Thanhvn0404 1611 -12

Kiểu: Cờ tướng, 6/6/2024

2 nước, 1 phút : 9 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ