Thanhvn0404 1653 +15
ANnhatrang 1639 -15

Kiểu: Cờ tướng, 7/6/2024

46 nước, 6 phút : 8 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua