ANnhatrang
  • Cờ tướng: Số trận: 5894, Thắng: 2807, Thua: 2872, Điểm: 1545
  • Cờ úp: Số trận: 6711, Thắng: 3076, Thua: 3610, Điểm: 1785

Các trận gần đây của ANnhatrang