ANnhatrang
  • Cờ tướng: Số trận: 6643, Thắng: 3101, Thua: 3276, Điểm: 1689
  • Cờ úp: Số trận: 10527, Thắng: 4812, Thua: 5670, Điểm: 1997

Các trận gần đây của ANnhatrang