Thanhvn0404 1673 +13
doanpn 1609 -13

Kiểu: Cờ tướng, 7/6/2024

50 nước, 9 phút : 40 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ