doanpn
  • Cờ tướng: Số trận: 556, Thắng: 281, Thua: 265, Điểm: 1509
  • Cờ úp: Số trận: 3606, Thắng: 1754, Thua: 1843, Điểm: 1435

Các trận gần đây của doanpn