thanhluong7 1749 +16
Q80877710 1727 -16

Kiểu: Cờ tướng, 2 ngày trước

60 nước, 10 phút : 35 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua