namnvs 1600 -13
Hienbau01 1606 +13

Kiểu: Cờ úp, 2 ngày trước

79 nước, 12 phút : 27 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết