Hienbau01
  • Cờ tướng: Số trận: 3, Thắng: 0, Thua: 3, Điểm: 1374
  • Cờ úp: Số trận: 8838, Thắng: 4466, Thua: 4356, Điểm: 1688

Các trận gần đây của Hienbau01