Sondepzai 1599 +9
hnthienvn 1423 -9

Kiểu: Cờ tướng, 11/6/2024

122 nước, 19 phút : 31 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết