hnthienvn 1414 -9
Sondepzai 1608 +9

Kiểu: Cờ tướng, 11/6/2024

53 nước, 7 phút : 51 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua