Sondepzai 1617 -23
hnthienvn 1405 +23

Kiểu: Cờ tướng, 11/6/2024

75 nước, 11 phút : 3 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ